flag_swedish

Avtalsrätt

I kursen lär du dig grunderna i avtalsrätten. Kursen riktar sig till dig som arbetar med att skriva offerter eller regelbundet kommer i kontakt med avtal. Utgångspunkten är det kommersiella avtalet; avtalet mellan två olika företag.

Efter kursen kommer du att ha en större förståelse och kunskap i ditt egna avtalsskrivande. Kursen behandlar:

 • Vad är ett avtal?
 • Skillnad mellan skriftliga och muntliga avtal
 • När uppstår avtalsbundenhet?
 • Vem har behörighet att ingå avtal?
 • Vad händer vid avtalsbrott och vad är ett avtalsbrott?
 • Avtals ogiltighet

Jennie Kastberg är advokat och delägare på Ramberg Advokater och arbetar uteslutande med affärsjuridik. Hon arbetar som rådgivare inom flertalet branscher och är främst inriktad på bolagsrätt, kommersiella avtal, immaterialrätt och tvistelösning. Jennie föreläser regelbundet om kommersiella avtal och immaterialrätt på Lunds Universitet och har många års erfarenhet av kvalificerad affärsjuridik.

https://se.linkedin.com/in/jenniekastberg

www.ramberglaw.se

Vid beställning av mer än 4 kurser erbjuds rabatt. Var vänlig att kontakta Kristian Kragh på kristian@bykragh.com eller telefon 070 998 20 35.

Pris:

860,00 SEK + moms

 • 1. Inledning
 • 1.1 Inledning (01:01)
 • 2. Lektioner
 • 2.1 Vad är ett avtal? (00:44)
 • 2.2 Balans i avtal (00:48)
 • 2.3 Avtalsfrihet (00:58)
 • 2.4 Skriftliga och muntliga avtal (00:59)
 • 2.5 Lagstiftning (02:18)
 • 2.6 Grundproblematik och byggstenar (01:43)
 • 2.7 När uppstår ett bindande avtal? (02:09)
 • 2.8 Oren accept (01:12)
 • 2.9 För sen accept (03:34)
 • 2.10 Ingen accept (03:23)
 • 2.11 Avtalstid och uppsägning (02:41)
 • 2.12 Behörighet att ingå avtal (05:13)
 • 2.13 Ogiltighet (02:11)
 • 2.14 Avtalsbrott (05:55)
 • 3. Avslutning
 • 3.1 Avslutning (01:09)

Bykragh • Telefon: +46 709 98 20 35 • hello@bykragh.com